na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Novom Hrozenkove


V Novom Hrozenkove je predstaveným našej komunity páter Jaroslaw Batóg, ktorý spravuje farnosť Velké Karlovice. Páter Marek Poláčik je zasa správcom farnosti Nový Hrozenkov. Svoju zvyčajnú službu vo farskej pastorácii živia pátri snahou milovať ľudí, ktorých im Boh zveril. Pripravujú snúbencov na ich spoločný život, tiež rodičov na krsty ich detí, odprevádzajú na večnosť zosnulých, učia v škole náboženstvo.... Keďže náš dom v Novom Hrozenkove je oficiálnym sídlom verbistov v Českej republike, po večeroch treba odpovedať na listy, ktoré ľudia posielajú kvôli misiám a Misijnému omšovému spolku. Takto sa venujú ľuďom z celej republiky, zakusujú ich dôveru a modlia sa za nich.

Do tejto komunity patrí aj páter Rastislav Kršák a dvaja pátri z Vietnamu - Josef Dao Thanh Khang a Ján Krstiteľ Nguyen The Hung, ktorých misiou v Českej republike  je starostlivosť o vietnamské komunity po celom štáte.

STRÁNKA FARNOSTI NOVÝ HROZENKOV

STRÁNKA VERBISTOV V ČESKEJ REPUBLIKE


 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok