na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Obnova - Renew
Streda, 24. jún 2009
Program Obnova je určený pre obnovu farských spoločenstiev na celom svete. Popri ďalších štyridsiatich krajinách našiel svoje miesto aj na Slovensku prostredníctvom pátra Milana Bubáka a ostatných verbistov, ktorí sa podujali uviesť tento program aj u nás.

Obnova obsahuje materiál na stretnutia malých spoločenstiev (optimálne 8-12 ľudí) v adventnom a v pôstnom období raz za týždeň.
V brožúrkach, ktoré má dostať každý člen skupinky, sú texty Písma s komentármi, úvahy nad danými témami, modlitby a zopár otázok, ktoré sú pomocou pri spoločnom zdieľaní sa. Nad Božím Slovom v modlitbovej atmosfére každý nachádza a uvedomuje si pôsobenie Boha vo svojom živote. Prehlbuje si takto svoj vzťah k Bohu a zároveň bližšie spoznáva aj ostatných členov skupinky. Cieľ Obnovy tu však nekončí. Každého zúčastneného totiž pozýva ku konkrétnej činnej odozve vo svojom živote.

Hlavnou vyhodou programu Obnova sú materiály - vypracované biblické stretnutia s presným smerom a cieľom, kam členov skupiniek majú doviesť. Túto prednosť ocenia hlavne tí, ktorí ledva stíhajú vymýšľať témy na stretnutia bez dlhodobejšieho plánu a smerovania skupinky.
 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok