na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v roku 1997 Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) v Bratislave, Mlynskej doline. Toto centrum bolo vtedy prvé svojho druhu na Slovensku. Celý projekt od jeho vzniku viedol páter Milan Bubák, dnes člen najvyššieho vedenia SVD, a pomáhal mu páter Gašpar Habara. Dnes je správcom UPeCe páter Ján Štefanec a kaplánom páter Andrej Lojan. Okrem toho v centre pôsobia aj ďalší naši kňazi, naši diakoni a seminaristi i sestry Služobnice Ducha Svätého.
 
Páter Ján Štefanec počas slávnosti vo veľkej sále UPeCe Poslaním Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline v Bratislave je integrálna formácia univerzitnej mládeže. Znamená to, že sa zameriavame nielen na duchovnú, ale na všetky dimenzie osobnosti mladého človeka, teda kultúrnu, umeleckú, športovo-telesnú, intelektuálnu, voľnočasovú, vzťahovú... Duchovná dimenzia je však najzákladnejšia, pretože je dušou všetkých ostatných. Naším hlavným motívom je text z Jn 10,10: Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. UPeCe teda ponúka študentovi veci, ktoré ho vedú k plnohodnotnému životu.


UPeCe ponúka v prvom rade aktivity duchovné: omše, pobožnosti, vysluhovanie sviatostí, spovedanie a poradenstvo, katechézy, prípravy na manželstvo, adorácie, duchovné obnovy, cykly prednášok, stretnutia malých skupín a mnohé iné. Ďalej usporadúva zábavy, veselice a plesy, organizuje športové a voľnočasové aktivity ako pingpong, stolný futbal, školu tanca – klasického aj latino, aerobic, divadlá, literárne kaviarne, koncerty, filmové projekcie.
Centrum poskytuje prístup na internet, práčovňu, kuchynku, knižnicu, študovňu, miesto na tichú modlitbu alebo reflexiu či na stretnutia s priateľmi, hru na hudobné nástroje (máme klavír, niekoľko gitár, bubny, bongá, a mnoho iných menších nástrojov).
UPeCe v Bratislave má k dispozícii v prenajatých priestoroch veľkú sálu pre vyše tisíc ľudí na sedenie, potom malú sálu, kaplnku (pre vyše dvesto ľudí), libresso (so stolmi na posedenie) a niekoľko malých stretávacích miestností.

Univerzitné pastoračné centrum je otvorené každý deň od poludnia do polnoci. Týždenne prichádza na rozličné aktivity viac ako 4000 študentov. Hoci naše centrum je katolícke, vítaní je každý, teda i neveriaci.
 
 
 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok