na cestách
s evanjeliom

Kde smeAko môžete pomôcť misiám

Vďaka vašej podpore môžeme efektívne pracovať na šírení evanjelia a udržiavať v misiách mnohé školy, nemocnice a kostoly.

Svoju finančnú podporu môžete venovať aj na prípravu a výchovu budúcich misionárov, na zaopatrenie starších misionárov, ktorí sa vrátili z misií domov, ako i na aktivity, ktoré misionári verbisti uskutočňujú na Slovensku a v Českej republike pri ohlasovaní Božieho slova, formovaní misijného povedomia v miestnej Cirkvi a získavaní nových misionárskych povolaní.
 
Ak by ste chceli pomôcť misionárom verbistom v ich dielach, môžete poslať váš príspevok na číslo účtu:
    SK3111110000001293603001
alebo
    SK9509000000005029115971
Do správy pre adresáta napíšte misiu alebo meno misionára, prípadne účel, na ktorý posielate peniaze.


Svoj príspevok môžete poslať aj poštovou poukážkou na adresu: Spoločnosť Božieho Slova, Misijné oddelenie, Kalvária 3, 949 01 Nitra. V správe pre adresáta nezabudnite uviesť poznámku: „Misie“ a konkrétnu misiu alebo meno misionára, prípadne účel, na ktorý peniaze posielate.
 

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok