na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Osobnosti minulosti
Páter Juraj Vojenčiak (19.10.1921 - 15.10.2001)

Juraj Vojenčiak sa narodil 19. októbra 1921 v Detvianskej Hute. Jeho začiatky v reholi boli v Misijnom dome Božského Srdca vo Vidinej, kam ho z Hriňovej, z lazov Bratkovice, priviedla v roku 1936 jeho zbožná matka. Večné sľuby zložil roku 1948 a za kňaza ho vysvätili o rok neskôr. Po vojne odišiel do Ríma, kde dokončil svoje teologické štúdiá a bol vysvätený.

Misijné určenie dostal spolu s ďalšou skupinou slovenských misionárov pre Indonéziu. V rokoch 1950 až 1992 tam pracoval ako misionár na ostrove Flores.

Pokračovanie...
 
Mons. Ján Bukovský (18.1.1924 - 18.12.2010)

Ján Bukovský, pôvodným menom Ján Fukna, sa narodil 18. 1. 1924 v Cerovej. Vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v Nitre r. 1939. Noviciát si vykonal v kláštore na Zobore. Maturoval v Bratislave. Po dvojročnom štúdiu filozofie vo Vidinej odišiel na teologické štúdiá do Techny, Illinois, USA, kde bol vysvätený 3. 12. 1950.

Po vysviacke študoval na Katolíckej Univerzite vo Washingtone, kde získal licenciát z teológie a odborné znalosti z gréčtiny a hebrejčiny. Od roku 1952 vyučoval Písmo sväté v misijnom seminári v Techny a v rokoch 1954 až 1956 poslucháčov Pápežského biblického ústavu v Ríme, kde dosiahol licenciát v exegéze. Vrátil sa znova do Techny, kde ho vymenovali za rektora vysokej školy. Mal vtedy iba 43 rokov. Ale toho istého roku bol na generálnej kapitule v Ríme zvolený za generálneho radcu  Spoločnosti Božieho Slova v Ríme.

Pokračovanie...
 
Páter Jozef Krčmár (4.11.1921 - 16.11.2010)

Jozef Krčmár sa narodil sa 4. novembra 1921 v Lehote pri Nitre. Ako 15-ročný vstúpil do našej misijnej spoločnosti a kňazskú vysviacku prijal roku 1950 v Ríme. O dva roky odišiel do misií na ostrov Flores v Indonézii, kde požehnane pôsobil až do roku 1991.

Po návrate na Slovensko trávil dôchodkový odpočinok v Misijnom dome v Nitre. Zomrel 6. novembra 2010 vo večerných hodinách.

Patril do skupiny slovenských misionárov, ktorá sa značnou mierou pričinila o evanjelizáciu ostrova Flores a rast rehoľných i diecéznych povolaní. Spolu s pátrom Krčmárom pôsobili v Indonézii pátri Vojenčiak, Števko, Černaj, Kližan, Gális, Hudec a ďalší. Vychovali stovky domorodých kňazov, z nich sú viacerí biskupmi.

Pozrite si video...
 
Páter Aladár Janega SVD (24.3.1915 - 6.9.2007)

Aladár Janega sa narodil v obci Livinské Opatovce. Do misijného domu SVD nastúpil ako jedenásťročný. Študoval v Nitre, v Mödlingu a v Ríme, kde zložil večné sľuby bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na Slovensku ako učiteľ filozofie a rektor.

Po barbarskej noci a rozpustení kláštorov pracoval v Čechách v továrni na šamotové rúry a tehly, neskôr v Nitre v stavebnom priemysle. Vo vykonštruovanom procese bol roku 1961 odsúdený na jedenásť rokov väzenia za velezradu. Trest si odpykával vo Valdiciach brúsením lustrového skla. Po štyroch rokoch dostal amnestiu a vrátil do práce v Nitre. Súhlas k výkonu duchovnej služby dostal v roku 1969 a viac ako tridsať rokov požehnane pôsobil ako duchovný v meste Nitra. Tajne sa venoval príprave budúcich kňazov, misionárov, dával duchovné cvičenia a bol vyhľadávaným spovedníkom.

Po nežnej revolúcii ako 75-ročný obnovoval činnosť SVD na Slovensku. Takmer do deväťdesiatky ešte verne slúžil veriacim duchovnou službou a spolubratom prednáškami, radou a príkladom života. Posledné dva roky života trpezlivo a verne niesol kríž choroby a bol povzbudením pre mnohých.

Detailnejší životopis...
 
Páter Michal Lapšanský (25.3.1920 - 13.11.2010)

Michal Lapšanský sa narodil 25. marca 1920 v Smižanoch. Po vstupe do Spoločnosti Božieho Slova študoval filozofiu vo Viedni, potom ho vzhľadom na politickú situáciu predstavení povolali späť na Slovensko. Bol jedným z posledných kňazov, ktorí boli ešte pred prenasledovaním katolíckeho kléru riadne vysvätení, a to 1. septembra 1946 arcibiskupom Kmeťkom v Nitre na Kalvárii. Pokračoval v štúdiách v Ríme, kde dosiahol licenciát teológie. Mal plán ísť do Ruska, do Číny, Novej Guiney alebo Ghany, no dostal misiu vo Varone v severnom Taliansku. Od roku 1947 tam pracoval 25 rokov ako prefekt malého seminára SVD a v pastorácii povolaní. Vďaka nemu získala novovznikajúca talianska provincia viacero chlapcov a mladých mužov, ktorí sa neskôr stali misionármi.

Pokračovanie...
 
Páter Viktor Holobradý (5.11.1910 - 2000)

Páter Viktor, vlastným menom Gejza Holobradý, rodák z Maduníc odletel zo svojej vlasti na Filipíny dňa 24. júla 1938. Jeho misijná práca, bohaté vedomosti i praktická činnosť ho vyzdvihli ako uznávanú autoritu v misijnom hnutí, pričom si vždy zachoval svoju príslovečnú skromnosť a zodpovednosť za svoje konanie. Aká to bola osobnosť, dovolím si citovať z listu jeho spolupracovníka pátra Johna Healyho SVD z Manily:

„Páter Viktor bol kňazom a misionárom, na ktorého by bola hociktorá krajina alebo náboženské spoločenstvo veľmi hrdé. Venoval 57 rokov priamej misijnej práci, ktorú neprerušil ani návštevou domova. Venoval sa príprave filipínskych chlapcov na kňazstvo. Skutočne im bol oddaný ako talentový učiteľ a bol u nich veľmi obľúbený. Mnoho filipínskych kňazov (niektorí sú teraz už biskupi) zo Spoločnosti Božieho Slova, ako i svetských študentov vďačí za svoje vzdelanie pátrovi Viktorovi.“

Pokračovanie...
 
Páter Peter Lajcha (21.5.1910 - 17.10.1998)

Peter Lajcha sa narodil v Drahovciach 21. mája 1910. Bol jedenástym z dvanástich detí v roľníckej rodine. Ako trinásťročný nastúpil do misijného domu Spoločnosti Božieho Slova v Močenku pri Nitre.

Po dvoch rokoch prešiel do Nitry, kde začal ako misijný chovanec navštevovať štátne gymnázium a zmaturoval roku 1931. Potom bol vyslaný spolu s neskorším misionárom na Filipínach Gejzom Holobradým do Rakúska, kde pokračoval v štúdiách v Misijnom dome sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni. 19. augusta 1937 tam boli obaja vysvätení za kňazov.

Pokračovanie...
 
Páter Arnošt Bindáč (1.1.1911 - 7.8.1994)

Narodil sa 1. januára 1911 v Hati u Hlučína. Gymnázium ukončil v Misijnom dome Sv. Kríža v Nyse v Poľsku. Za kňaza ho vysvätil roku 1937 v Misjnom dome sv. Gabriela pri Viedni kardinál Innitzer. V roku 1939 páter Bindáč prišiel do Vidinej. Patril totiž k skupine zakladajúcich členov slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova .

Cez vojnu bol prefektom klerikov, dával exercície v Nitre na Zobore. Spolu s pátrom Solnicom patril k prvým uväzneným kňazom na Slovensku. vo väzení bol asi štyri mesiace. Potom pracoval pri zakladaní misijného domu v Životiciach pri Opave. Stal sa kaplánom v Opave, ale roku 1951 sa znova dostal na dva roky do väzenia. Po prepustení bol sprievodcom v električkách v Brne, neskôr pracoval v Piešťanoch, a to predovšetkým v podniku Zlatokov.

Pokračovanie...
 
Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok