na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Naše modlitby
So svätou Pannou Máriou Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

P:  Ó, Pani moja!
V:  Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem, a aby som ti preukázal svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvoj, dobrá Matka, opatruj a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Ďalšie modlitby...
 
So sv. Arnoldom Janssenom Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Svätý Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

Pomáhaj nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrej naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta. Amen.

Ďalšie modlitby...
 
So sv. Jozefom Freinademetzom Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Svätý Jozef, oroduj za nás, aby naše srdcia boli vždy pozorné a plné lásky k bratom a sestrám. Daj nám odvahu počúvať a odpovedať na volanie Pána.
Pomáhaj nám odovzdávať náš život v pokornej a veľkodušnej službe všetkým, ktorých stretneme, bez ohľadu na ich inú farbu tváre, inú kultúru, iné náboženstvo. Udeľ nám milosť radovať sa z daru rôznosti, lebo všetci patríme do jednej ľudskej rodiny, ktorá je povolaná byť navždy blažená v nebeskej vlasti. Amen.

Ďalšie modlitby...
 
S našimi mučeníkmi Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Všemohúci a večný Bože, ty si dal blahoslaveným mučeníkom Ľudovítovi, Alojzovi, Stanislavovi a Gregorovi milosť trpieť za Krista. Pomôž našej slabosti a dopraj nám milosť, aby sme vo svojom živote smelo vyznávali tvoje meno a ako oni neváhali za teba zomrieť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 
Modlitba na jubilejný rok Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Bože, Otče, mocou Ducha Svätého si povolal svätého Arnolda a Jozefa k účasti na poslaní tvojho Syna, Božieho Slova, ktoré prebývalo medzi nami v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi a Spasiteľovi. V ňom si sám zjavil tajomstvá svojho kráľovstva a ukázal nekonečnú lásku k všetkým ľuďom. Skrze svoje vtelené Slovo si začal dialóg spásy s celým stvorením, aby si všetko priviedol k sebe...

Pokračovanie...
 
Za misionárov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok

Božský misionár, Ježišu Kriste, nasledujúc svätú Terezku
obetujem ti všetky svoje myšlienky, skutky i trápenia
na tvoju väčšiu česť a slávu a za spásu duší,
zvlášť za svojho misionára M.,
aby bol svätým misionárom, aby mal úspech v prácach
za rozšírenie tvojho kráľovstva vo všetkých krajinách.
Bože, ty chceš, aby všetci ľudia boli spasení
a aby prišli k poznaniu pravdy,
prosíme ťa, pošli robotníkov do svojej vinice, daj im milosť,aby horlivo ohlasovali tvoje Slovo
a aby ťa uznali všetky národy ako jediného pravého Boha,
a aby uznali všetky národy ako Spasiteľa tvojho milovaného Syna,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Ďalšie modlitby...
 
Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok