na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Naša Spoločnosť
Oficiálny názov:
Spoločnosť Božieho Slova - latinsky Societas Verbi Divini, skratka SVD
Oficiálny znak:
Cirkev:Rímskokatolícka cirkev
Štatút:
mužská misionárska rehoľa - spoločnosť pápežského práva
Zakladateľ:sv. Arnold Janssen (1837 - 1909)
Vznik:
1875 - Steyl, Holandsko
Pravidlá života:
Konštitúcie a direktórium Spoločnosti Božieho Slova
Spôsob života:
ako laici  a klerici v bratskej jednote v medzinárodných komunitách
Zameranie:
misie ad gentes - prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom
Spiritualita:
trojičná, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a Božskému Srdcu
Sesterské rehole:  
Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpSAP)
IČO:
00586757
Číslo účtu:
2924865513 / 1100


Misia Slovenskej provincie SVD

My, misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijeme svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého nasledujúcim spôsobom:

- ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou našej Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

- duchovne a materiálne podporujeme misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom misijnej animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie.


Osobným i komunitným životom, ktorý žijeme v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčíme o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujeme Sedembolestnej Panne Márii, patrónke našej provincie.

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok