na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome Božského Srdca vo Vidinej
 

Misijný dom Božského Srdca vo Vidinej slúži ako noviciát Spoločnosti Božieho Slova. Spravuje ho rektor a novicmajster v jednej osobe, páter Bartolomej Baráth. Novici sa tu počas jedného roka venujú štúdiu a lepšie spoznávajú rehoľný život i spoločnosť, v ktorej sa rozhodli zasvätiť svoje životy Bohu. Okrem toho sa novici venujú i mladým, ktorí sú budúcnosťou katolíckej rodiny vo Vidinej. Noviciát končí skladaním prvých rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Rektor domu, páter Bartolomej, vedie počas roka i doprevádzané duchovné cvičenia pre malé skupinky rehoľníkov a ako novicmajster rozširuje poznanie novicov v oblasti duchovného života a života Spoločnosti.

Vo Vidinej je približne 1200 katolíkov. Správcom filiálky Vidiná, ktorá patrí pod farnosť Lučenec, je páter Peter Vagaš. V kostole je denne slávená svätá omša, ako si to kedysi želala grófka Hedwiga Asbóthová, ktorá svoj kaštieľ spolu s kostolíkom darovala Spoločnosti Božieho Slova. Okrem toho vedie páter Peter modlitbové spoločenstvo veriacich a pripravuje mladých na prijatie prvého svätého prijímania alebo birmovky.
Pátri z Misijného domu Božského Srdca vypomáhajú aj v okolitých farnostiach.


 
 


 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok