na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Chyba
  • ERROR LOADING FEED DATA
Komunita v TerchovejVo farnosti Terchová pôsobia v súčasnosti traja verbisti, páter Pavol Kruták ako správca farnosti, pátri Lukáš Twardowski a Pavol Baláž ako kapláni.
Ľudia obyčajne hovoria, že Terchová je misijná farnosť. Myslia tým v prvom rade to, že ju spravujú misionári verbisti a že traja verbisti dokonca z farnosti pochádzajú: pátri Peter Dikoš, Václav Mucha a Martin Cingel. Všetci traja pracujú v zahraničných misiách. 

Páter Pavol Kruták počas svätej omše na vrchu OravcovéV Terchovej sa snažíme realizovať bežnú pastoráciu, ktorá spočíva v príprave a slávení sviatostí, vyučovaní náboženstva, navštevovaní chorých atď. Tejto práce je v Terchovej neúrekom, pretože väčšina farníkov svoju vieru praktizuje. Snažíme sa misijnosť farnosti zdôrazniť viacerými iniciatívami: je to najmä adventný program rorát, ktorý je vždy zameraný na pohľad mimo vlastný priestor. Naposledy to bol život sv. Františka z Assisi, predtým život súčasných kresťanov vo Svätej zemi, pred tromi rokmi zasa pohľad na slovenských misionárov vo svete a rok pred tým počas rorát deti korešpondovali s kresťanskými osobnosťami Európy. 

Na misie sa zameriavame prirodzene na októbrovú misijnú nedeľu a v pôstnom čase. Vtedy si dávame spoločné farské predsavzatie, to znamená záväzok postiť sa raz do týždňa počas celého pôstu Ušetrené peniaze posielame niektorému zo slovenských misionárov alebo misionárok. Náš pôstny projekt sa snaží podporiť prácu misionárov v prospech chudobných. Dosiaľ sme pomohli pátrovi Martinovi Cingelovi SVD a misijným sestrám SSpS v Irkutsku a Juhoafrickej republike.

Páter Lukáš na pobožnosti krížovej cestyFarnosť Terchová je súčasťou turistického centra Malej Fatry. Naším poslaním je preto aj pohostinnosť. Tomu slúži ubytovňa - Dom sv. Jozefa, ktorý spravujeme a vytvárame tak podmienky pre telesnú i duchovnú regeneráciu. Dom sv. Jozefa radi navštevujú skupiny zo stredných cirkevných škôl zo Žiliny, ktoré si vykonávajú duchovné obnovy, potom skupiny, ktoré tu robia svoje školenia, prichádzajú sem tiež celé rodiny na turistiku a dovolenky, konajú sa tu letné tábory ale aj duchovné cvičenia a v zimnom období je hlavným cieľom našich hostí lyžovanie. 

Páter Pavol Baláž na púti s farníkmiTerchová je pre ľudí atraktívna nielen prírodou ale aj folklórom a mnohými kultúrnymi a športovými podujatiami, na ktorých máme ako kňazi obyčajne svoju účasť. Spomeniem iba niektoré: požehnanie pretekov gazdovských koní, súťaže v kosení kosou, veľký folklórny festival Jánošíkove dni. Farnosť tiež pripravuje v spolupráci s obcou podujatie Cyrilometodských dní, známu Terchovskú jasličkovú pobožnosť, vianočný koncert, veľkonočný koncert na pamiatku Jána Pavla II. a Farský deň.

Pastoračná práca v Terchovej je o neustálych kontaktoch a budovaní vzťahov, jednak s farníkmi a tiež z hosťami a účastníkmi viacerých vyššie spomenutých podujatí. Je to práca dynamická, obohacujúca, ale svojim spôsobom aj náročná na čas a ľudskú energiu. Túto čerpáme z osobnej viery v Krista a tiež zo spoločných modlitieb nás kňazov a tiež s farníkmi najmä v slávení Eucharistie a pri rôznych modlitbových podujatiach ako sú: štvrtkové a prvopiatkové adorácie, pobožnosti krížovej cesty v pôste a iné.


STRÁNKA FARNOSTI TERCHOVÁ

http://www.verbisti.sk/web/pre-misie/77-pre-misie/6-jan-kusnir
 

Aktuálne z farnosti Terchová:Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok