na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome Matky Božej v Nitre

MiMisijný dom Matky Božejsijný dom Matky Božej je centrálnym domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Sídli tu páter provinciál. Jeho úlohou je viesť celú našu slovenskú provinciu, koordinovať činnosť spolubratov na Slovensku a v Čechách a tak isto udržiavať kontakt s generálnym vedením v Ríme. On zastupuje Spoločnosť Božieho Slova aj pred občianskymi úradmi.

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozvíjať misijné povedomie a robí misijnú animáciu na Slovensku. Taktiež sa stará o získavanie prostriedkov pre prácu našich misionárov v zahraničí.

Spoločnosť Božieho Slova sa už od svojho vzniku snažila šíriť misijnú myšlienku pomocou tlačeného slova. V tomto pokračuje aj naše Vydavateľstvo SVD v Nitre. Za ostatné roky vydalo viacero misionárskych životopisov, ale aj iné tituly zo spirituality, filozofie a teológie. Pravidelným ovocím vydavateľstva je každoročný knižný i nástenný Misijný kalendár. V Nitre sa rodí mesačník Hlasy z domova a z misií.

Tieto aj mnohé iné publikácie sa dajú zakúpiť v našom kníhkupectve Verbum, ktoré sa nachádza na prízemí misijného domu.

V kníhkupectve Verbum

Misijný dom je tiež miestom postulátu, prvých krokov rehoľného života. Zároveň tu svoj zaslúžený odpočinok prežívajú starí misionári zo zámoria i zo Slovenska. Aj keď už nemôžu aktívne pôsobiť, podporujú misie svojimi modlitbami a obetami.

Pri misijnom dome sa nachádza Exercičný dom. Rôzne skupiny veriacich sem prichádzajú, aby sa zúčastnili duchovných cvičení alebo seminárov. Areál kostola, krížovej cesty i priľahlého parku poskytujú výborné možnosti na stíšenie sa a na modlitbu.

Komunita domu zabezpečuje farskú pastoráciu v kostole na Kalvárii. Do farnosti patria ulice starého mesta v okolí Kalvárie s počtom asi 6 000 veriacich. Každý deň sú v kostole dve sväté omše a v nedeľu tri. Veriaci majú možnosť pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedá sa pred a aj počas sv. omší. Pátri sa venujú katechéze v kostole, v nemocnici i v školách, príprave a vysluhovaniu sviatostí. Špecifická je práca v nemocnici. Službu zabezpečujú nepretržite pátri z komunity a denne slúžia svätú omšu v kaplnke nemocnice. K ich úlohe patrí aj návšteva pacientov na nemocničných oddeleniach. Vysluhujú sviatosti pokánia, pomazanie chorých, roznášajú sväté prijímanie.

Dospelí i mládež sa stretávajú pod vedením niektorého z pátrov na modlitbových stretnutiach. Pravidelnými akciami farnosti sú: Farský deň v niektorú septembrovú nedeľu, Mikulášske stretnutie, karnevaly, deň radosti, farský majáles, a najmä púť k Matke Božej.

Kňazi pastoračne vypomáhajú aj v okolitých farnostiach. Pod našu duchovnú správu patrí tiež kláštor Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony na Šindolke.

Z ďalších akcií, ktoré sa pravidelne konajú v misijnom dome, treba spomenúť najmä každoročnú slávnosť skladania rehoľných sľubov 8. septembra a júnové kňazské vysviacky.

Exercičný dom spredu

K našej farnosti je priradené aj Cirkevné centrum voľného času - filiálka CCVČ Rodinka – Klokočina. Deti a mládež navštevujú záujmové, jazykové a katechetické krúžky. Pomerne veľkú skupinu tvoria rómske deti. Aj ony majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych aktivitách (športy, stolný tenis, hry, cvičenia zručností a spoločenských návykov i zábavné aktivity) a ponúka sa im i duchovná formácia. Centrum obetavo vedie Mgr. Natália Opralová.

Na prízemí misijného domu je Misijné múzeum národov a kultúr. Nachádzajú sa v ňom exponáty z celého sveta - etnologického charakteru i exotické zvieratá a vtáctvo, zvlášť zaujímavé pre deti a mládež.

Prácu a život spolubratov v komunite koordinuje rektor Misijného domu Matky Božej, ktorý je zároveň správcom farnosti. Momentálne túto úlohu zastáva páter Stanislav Krajňák.Misijný dom - kostol - Kalvária - múzeum


STRÁNKA FARNOSTI NITRA-KALVÁRIA

 

Aktuálne z farnosti Nitra-Kalvária:Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok