na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave
Misijný dom


V našom Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke žije a pracuje v súčasnosti desať seminaristov a šiesti kňazi. Jeden seminarista pochádza z Indie a v súčasnosti študuje slovenský jazyk a zároveň pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre. Ostatní pochádzajú zo Slovenska. Traja seminaristi sú po ukončení bakalárskeho štúdia na TFTU. Dvaja z nich sú na ročnej pastoračnej praxi (Nitra, Nový Hrozenkov) a jeden na OTP v Mexiku.

Služba pátra rektora Jozefa Strečku spočíva hlavne v koordinovaní aktivít komunity a chodu domu. Je zároveň správcom kostola.
Páter prefekt Thomas Tulung sa stará o výchovu seminaristov. P. Igor Kráľ mu pomáha ako viceprefekt a taktiež plní rôzne pastoračné úlohy v našom spoločenstve.  P. Karol Bošmanský sa stará o ducha našich seminaristov ako špirituál a spovedník. V bratislavskej komunite máme tiež dvoch kňazov, ktorí pracujú v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza – pátrov Jána Štefanca a Andreja Lojana. K našej komunite patrí aj P. Jozef Michalov, ktorý býva v Ružinove.

Do ohlasovania evanjelia sú zapojení všetci seminaristi. Na prvom mieste je ale škola - štúdium teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Počas pôstu a adventu sa v našom kostole koná Obnova v slove. Niekoľkí seminaristi chodia do UPeCe, kde vedú skupinky študentov, pripravujú mladých na prijatie sviatostí iniciácie, čiže krstu, birmovania a Sviatosti oltárnej alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov. Každú sobotu poobede im seminaristi vytvoria nejaký program. Jeho náplňou je obyčajne modlitba a hra. Mládežnícke stretnutia raz do týždňa vedie takisto seminarista SVD. Ďalší sa intenzívne venujú sociálnej práci s ohrozenými deťmi, iní chodia do domova dôchodcov. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka usporadúvajú stretnutia pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu.

Dvakrát do mesiaca slúži páter rektor Jozef Strečka svätú omšu pre deti a ich rodičov. Pre deti do troch rokov zasa poskytujeme naše priestory - projekt sa volá Bábätko a  prichádzajú sem s deťmi matky zo sídliska, ktoré si program zabezpečujú samy.
Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý Misionár a spravuje vlastnú internetovú stránku.
Spoločné modlitby sú trikrát za deň. Vždy v stredu mávame spoločnú adoráciu v kaplnke. Keďže sa tu formujú budúci misionári, každý piatok mávame svätú omšu v anglickom jazyku. V soboty sa spoločne modlíme ruženec. Seminaristi sa stretávajú aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu.

Spolupráca s laikmi z okolia nášho kostola je na veľmi dobrej úrovni. Vytvárajú laické združenie pre misie, iní veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.

Komunita verbistov v Petržalke je mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

 

Aktuálne z bratislavskej komunity:

 • Krížová cesta: Marianka
  Nedeľa 17.3.2019 – Krížová cesta v Mariánke, tento krát v réžii veriacich z Kostola sv. Arnolda Janssena v Petržalke. Výborné slnečné počasie, silná atmosféra, množstvo ľudí, zjednotení v spoločnej modlitbe. Vďaka všetkým zúčastneným, že sme mohli spolu rozjímať, ďakovať a prosiť na svoje úmysly.
 • Pôstna duchovná obnova seminaristov SVD
  V marci sa konala pôstna duchovná obnova seminaristov SVD, ktorí sú momentálne prítomní v Slovenskej provincii misionárov verbistov. Celkovo 11 seminaristov (4 Slováci, 5 Vietnamci, 1 Čech, 1 Ind) sa zúčastnilo duchovnej obnovy, ktorú viedol páter Martin Štefanec. Miestom obnovy bolo Pruské, teda farnosť, v ktorej vyrastal páter Martin. Témou bola: Modlitba reminiscencie.  Páter Martin…
 • Výzdoba pred obetným stolom nám znázorňuje cestu na Golgotu.
  Táto cesta symbolizuje aj našu cestu "prípravy" v pôstnom období a môže nám pomôcť príblížiť sa aj Ježišovi na Jeho krížovej ceste.
 • Politická angažovanosť kresťana
  S ohľadom na blížiace sa voľby, či už prezidenta, alebo poslancov do Európskeho parlamentu, upriamujeme pozornosť na tieto prejavy/vyhlásenia: Pápež František:                                                                  https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-03/papez-frantisek-latinska-amerika-krestan-politika-socialna-nauka.html Komisia…
 • 2% pre misionárov
  Je veľa tých, čo sa uchádzajú o Vašu priazeň a pomoc. Aj my misionári sme medzi nimi. Pomôžte nám, aby sme mohli byť ešte viac misionármi všade tam, kde je potreba. Poukážte nám 2% z vami zaplatenej dane. Bližšie informácie aj tlačivo môžete nájsť tu: http://www.verbisti.sk/2-pre-misie/ Ďakujeme +!
 • Identita muža (2)
  Aj vo februári sme sa my verbisti obnovovali spolu s mladými mužmi z celého Slovensko. V dňoch 15.-17. februára 2019 sme u nás organizovali už druhé kolo duchovnej obnovy s názvom: IDENTITA MUŽA. Zúčastnilo sa 14 mladých, po Bohu hladných ľudí, ktorí sa rozhodli na sebe popracovať, podeliť sa s tým, čím žijú, a modliť sa s nami. Hlavný obnovovací tím: P. Igor…
 • Karneval 2019
  My animátori sme sa rozhodli, že by sme si po jednej z pravidelných svätých omší za účasti detí radi zatancovali pri dobrej hudbe a zajedli pritom trocha koláčov. Po tesnom hlasovaní sme prijali, že pozveme aj naše decká. Na tejto akcii nechýbali známe piesne, rôzne súťažné aktivity, tradičné fašiangové šišky, pexesová tombola či veeeľa papierových ozdôb a balónov…
 • Lyžovačka a návšteva pátra Anbu SVD
  Po úspešnom ukončení skúškového obdobia sme sa my, seminaristi Slovenskej provincie SVD, vybrali na týždenné zrekreovanie do zasneženej krajiny – Morava. Tam, vo farnosti Nový Hrozenkov, nás s otvorenou náručou privítali naši spolubratia Dušan Šimala SVD a Pavol Baláž SVD. Spolu s našimi vietnamskými spolubratmi sme v utorok 5.2. oslávili aj ich Nový rok. Do Hrozenkova nás prišiel pozrieť…
 • Sviatosť pomazania chorých
  11. február je dňom kedy sa špeciálne modlíme za chorých. Tento rok sa za chorých budeme takto modliť 27. krát, práve v deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Lurdskú.  Svetový deň chorých ustanovil  pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Prinášame pár myšlienok pápeža Františka k tomuto dňu: «Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8) – tieto…
 • Duchovná obnova pre mužov
  Cez víkend 25. až 27. januára sa konala v našom Misijnom dome duchovná obnova pre mužov! Téma bola Identita muža s podtitulom hľadanie božej vôle. Obnovu viedol P. Igor Kráľ, ale zapojený bol celý kláštor. P. Igor predstavil vzor kráľa Dávida. Ten nebol kráľom od narodenia, napokon ale jeho život bol hodný „kráľa“. Predtým si musel prejsť…Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok