na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Komunita v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave
Misijný dom


V našom Misijnom dome Arnolda Janssena v Petržalke žije a pracuje v súčasnosti desať seminaristov a šiesti kňazi. Jeden seminarista pochádza z Indie a v súčasnosti študuje slovenský jazyk a zároveň pracuje v Univerzitnom pastoračnom centre. Ostatní pochádzajú zo Slovenska. Traja seminaristi sú po ukončení bakalárskeho štúdia na TFTU. Dvaja z nich sú na ročnej pastoračnej praxi (Nitra, Nový Hrozenkov) a jeden na OTP v Mexiku.

Služba pátra rektora Jozefa Strečku spočíva hlavne v koordinovaní aktivít komunity a chodu domu. Je zároveň správcom kostola.
Páter prefekt Thomas Tulung sa stará o výchovu seminaristov. P. Igor Kráľ mu pomáha ako viceprefekt a taktiež plní rôzne pastoračné úlohy v našom spoločenstve.  P. Karol Bošmanský sa stará o ducha našich seminaristov ako špirituál a spovedník. V bratislavskej komunite máme tiež dvoch kňazov, ktorí pracujú v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza – pátrov Jána Štefanca a Andreja Lojana. K našej komunite patrí aj P. Jozef Michalov, ktorý býva v Ružinove.

Do ohlasovania evanjelia sú zapojení všetci seminaristi. Na prvom mieste je ale škola - štúdium teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Počas pôstu a adventu sa v našom kostole koná Obnova v slove. Niekoľkí seminaristi chodia do UPeCe, kde vedú skupinky študentov, pripravujú mladých na prijatie sviatostí iniciácie, čiže krstu, birmovania a Sviatosti oltárnej alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov. Každú sobotu poobede im seminaristi vytvoria nejaký program. Jeho náplňou je obyčajne modlitba a hra. Mládežnícke stretnutia raz do týždňa vedie takisto seminarista SVD. Ďalší sa intenzívne venujú sociálnej práci s ohrozenými deťmi, iní chodia do domova dôchodcov. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka usporadúvajú stretnutia pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu.

Dvakrát do mesiaca slúži páter rektor Jozef Strečka svätú omšu pre deti a ich rodičov. Pre deti do troch rokov zasa poskytujeme naše priestory - projekt sa volá Bábätko a  prichádzajú sem s deťmi matky zo sídliska, ktoré si program zabezpečujú samy.
Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý Misionár a spravuje vlastnú internetovú stránku.
Spoločné modlitby sú trikrát za deň. Vždy v stredu mávame spoločnú adoráciu v kaplnke. Keďže sa tu formujú budúci misionári, každý piatok mávame svätú omšu v anglickom jazyku. V soboty sa spoločne modlíme ruženec. Seminaristi sa stretávajú aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu.

Spolupráca s laikmi z okolia nášho kostola je na veľmi dobrej úrovni. Vytvárajú laické združenie pre misie, iní veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.

Komunita verbistov v Petržalke je mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

 

Aktuálne z bratislavskej komunity:

 • Stretnutie zahraničných verbistov v Budapešti:VIDEO
  12.-18. mája sa v Budapešti konalo medzinárodné stretnutie misionárov verbistov pracujúcich v Európe. Stretnutie organizoval P. Peter Dušička SVD a zúčastnilo sa ho 40 zahraničných misionárov z krajín Afriky a Ázie. Celkovo v Európe pôsobí 280 zahraničných misionárov. Cieľom stretnutia bola výmena vzájomných skúseností v jednotlivých európskych krajinách, ako aj diskusie o rôznych aspektoch pastoračného života a misionárskych výziev v Európe.
 • Misijné prázdniny pre miništrantov 2019
  Milí rodičia/chalani, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlasovania sa na Misijné prázdniny pre miništrantov 2019. Tento rok sa prázdniny konajú vo Valaskej Belej, v čase od 4. do 10. augusta 2019. Tieto prázdniny sú určené pre chalanov 1. ročníka základnej školy a starších. Prihlasovať sa je možné do naplnenia ubytovacej kapacity, alebo do 30. júna…
 • Staň sa misionárom SVD
 • DEŇ DETÍ
 • Mimoriadny misijný mesiac október 2019
  Sledujte aktuálne dianie ohľadom Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019. Najnovšie správy, videá, spoty či piesne: Mimoriadny misijný mesiac október 2019          
 • O biblickom apoštoláte Spoločnosti Božieho Slova
  V dňoch 23. – 26. apríla sa vo Večnom meste konal Medzinárodný biblický kongres Katolíckej biblickej federácie pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Medzi účastníkmi, ktorých v záverečný deň prijal na audiencii Svätý Otec František, bol aj P. Marek Vaňuš SVD, ktorý na kongrese zastupoval misionársku rehoľu verbistov. P. Marek Vaňuš SVD, ktorý je od…
 • Nové provinciálne vedenie rehole verbistov
  1. mája sa v Nitre konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa ho spolubratia verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Čechách. Dôvodom stretnutia bolo uvedenie do úradu novej provinciálnej rady. Počas slávnostnej sv. omše bol prečítaný menovací dekrét od generálneho predstaveného rehole verbistov P. Paula Budiho Kledena SVD, ktorý po voľbách vymenoval novú provinciálnu radu…
 • Detské misijné prázdniny 2019
  Milí rodičia, milé deti, pozývame Vás aj tento rok na Detské misijné prázdniny! Príďte a nebudete ľutovať. Prihlásenie je možné do naplnenia kapacity.   Takto sme boli minulý rok v Terchovej…
 • Národný beh Devín Bratislava
  V deň Kvetnej nedele, keď si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema a zároveň jeho obetu na kríži, sa konal aj Národný beh Devín Bratislava. Tento pretek sa koná už od roku 1921 a jeho trasa vedie z Devína k Rázusovmu nábrežiu v dĺže 11 625 m. Tento rok sme naň postavili verbistický tím…
 • Stretnutie chalanov v Misijnom dome
  Od piatku do soboty (12.-13.apríl) sa uskutočnila v poradí už druhá spoločná prespávačka chlapčenských stretiek z Misijného domu sv. Arnolda Janssena a Daliborka. Opäť sa nás stretlo zhruba 20 chalanov, ktorí si mohli naživo vyskúšať, čo pre Izraelitov znamenal „Exodus“ z Egypta. V rámci programu si museli upiecť chlieb na cestu, naučiť sa károvať s…Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok