na cestách
s evanjeliom

Kde smeAko môžete pomôcť misiámMisijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi. Je to omšový spolok, teda pomáha obetou svätej omše a zároveň sa jeho členom vyprosujú duchovné dobrá.

     Každý člen Misijného omšového spolku:

  • sa stáva aktívnym duchovným spolupracovníkom misionárov verbistov pri napĺňaní ich misijného poslania, a tak má účasť na všetkých dobrách konaných Spoločnosťou Božieho Slova;
  • má účasť na dobrodeniach a požehnaní siedmich svätých omší, ktoré kňazi Spoločnosti Božieho Slova denne slúžia na rozličných miestach sveta;
  • je zahrnutý do modlitieb misionárov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí sa denne modlia za svojich dobrodincov;
  • má záruku, že aj po smrti sa bude na neho pamätať, pretože bude mať naďalej účasť na milostiach svätých omší Misijného omšového spolku.

Tento spolok mal už od svojho založenia schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec František udelili 5. júna 2013 nasledovné požehnanie členom Misijného omšového spolku:

"Svoje apoštolské požehnanie udeľujeme všetkým členom Misijného omšového spolku.

Všetkým, ktorí pomáhajú ohlasovateľom Evanjelia a Božieho Slova na celom svete, vyjadrujeme svoje uznanie a  zároveň vyprosujeme všetky nebeské dary, ktoré nech sú podnetom k horlivým podujatiam."

Vo Vatikáne dňa 5. júna 2013, pápež František

Sväté omše slúžené za členov spolku sa volajú aj večné omše, pretože sa slúžia stále, za života člena spolku i po jeho smrti. Za člena preto môže byť prijatý aj zosnulý.

Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas Mária s dodatkom: "Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen."

Jednorazový príspevok 7 € za člena je zároveň podporou misijného diela. Každý nový člen dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania Sv. Otca Františka pre členov Spolku.

Do Misijného omšového spolku sa možno prihlásiť v každom misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova alebo na tejto adrese:

KONTAKT NA MISIJNÝ OMŠOVÝ SPOLOK

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok