na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Laickí misionári SVD

Boh si vyberá a povoláva mužov i ženy, ktorí zasväcujú celý svoj život ohlasovaniu evanjelia národom.

Avšak celá Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil spoločenstvo s ním podľa evanjelia. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, ak svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo svojom okolí iným ohlasujú Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom.

V posledných rokoch môžeme v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov v jej misijnom poslaní. V roku 1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata: „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“

Je veľa spôsobov, ako môžete aj vy mať účasť na veľkej misii Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova – a tak mať účasť na diele misionárov verbistov.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova v mnohých krajinách založili skupiny laikov, ktoré pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojimi modlitbami aj praktickou pomocou. Ich dôležitou misijnou oblasťou sú médiá, potom pomoc chudobným, starostlivosť o chorých, podpora záujmu o zahraničné misie, modlitbový patronát nad jednotlivými misionármi, pomoc pri organizovaní misijných zbierok a duchovný boj za kresťanskú Európu.


 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok