logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Stretnutie seminaristov SVD východnej SUB zóny Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 13. september 2015

Budapešť, 10. až 13. septembra 2015

Stretnutie seminaristov SVD zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ruska sa uskutočnilo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Budapešti. Okrem seminaristov boli prítomní ich formátori a niekoľko verbistov, ktorí pôsobia ako kňazi v Rumunsku a Portugalsku. Témou tohtoročného stretnutia bolo  "Žiť rehoľno-misijný život a službu v interkulturálnej komunite".

Počas štyroch prednášok odzneli postrehy a skúsenosti spolubratov pracujúcich v maďarskej a poľskej provincii ohľadom problémov a ťažkostí z medzinárodnými komunitami ako aj ich výhody a prínos pre prácu z rómskou menšinou v Maďarsku a migrantmi v Poľsku. Maďarská provincia pripravila veľmi dobrý program, ktorý okrem vzájomného lepšieho spoznávania spolubratov, pamätal i na spoznanie kultúrneho prostredia v ktorom naši južný spolubratia žijú a pracujú. Pre prítomných zorganizovali prehliadku Budapešti s anglicky hovoriacou turistickou sprievodkyňou a večernú návštevu baziliky v Ostrihome, ktorú považujú za srdce maďarskej katolíckej cirkvi.

Stretnutia sa zúčastnilo 35 verbistov pod patronátom európskeho koordinátora pre formáciu.

fotogaléria
 
Verbisti slávili 140 rokov od založenia, jedenásti seminaristi SVD skladali a obnovovali sľuby Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 9. september 2015

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili 140 rokov od svojho vzniku (1875), keď sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu v holandskom meste Steyl. Odvtedy sa rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a dnes má viac ako 6000 členov, teda kňazov misionárov a rehoľných bratov.

Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby. Bolo tomu tak aj teraz, keď štyria kandidáti zložili večné sľuby: Michal Vrták, Peter Fillo, Robin Joseph a Milan Toman. Z rúk provinciála prijali aj misijné kríže a misijné určenia.

Siedmi seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Thomas Tulung SVD. Tretie rehoľné sľuby zložil Juraj Petrovič. Štvrté rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Piate rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja, Gorazd Kohút, Martin Ligač a Donnie Ronald Sequeira.

 

V homílii sa P. provinciál Ján Štefanec prihovoril predovšetkým tým, ktorí skladali večné i dočasné sľuby. „Milí spolubratia, z toho, čo sme o vás počuli, keď vás predstavoval páter prefekt, každý z vás si nesie jedno veľké bohatstvo so sebou a myslím, že už len to predstavenie stačí na to, aby sme si boli istí, že Pán Boh vás má rád, keď si vás vyvolil, aby ste išli hlásať evanjelium do celého sveta. To, že sme sa tu dnes zišli v kruhu vašich najbližších a v kruhu spolubratov, celej rodiny verbistov a misijných sestier, to sú krásne symboly toho, že čo sa dnes uskutočňuje, to má požehnanie, hodnotu a zmysel.“  V homílii rozvinul úvahu o prežívaní rehoľného života a povzbudil spolubratov v plnení svojho misijného povolania. „Smerujme k Bohu malými krokmi podopierajúc jeden druhého. Cestou vzťahu, dialógu, spoločenstva a cestou lásky.“ Na záver svojho príhovoru P. provinciál vyzval prítomných veriacich, aby sa modlili za tých, čo skladajú večné sľuby, ako i za tých, ktorí si obnovujú svoje zasvätenie. Po slávnostnej sv. omši bola možnosť rozhovorov a vzájomného stretnutia sa pri malom pohostení.

 

Pokračovanie...
 
Oslava jubileí u verbistov a prijatie dvoch kandidátov do noviciátu Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 8. september 2015

V predvečer sviatku Narodenia Panny Márie 7. Septembra sa v kostole na Kalvárii v Nitre slávila sv. omša z príležitisti oslavy rôznych jubileí spolubratov SVD. P. Provinciál Ján Štefanec privítal všetkých prítomných a aj v homílii vyjadril vďačnosť Pánu Bohu za všetkých spolubratov, ktorí dovŕšili určité životné, rehoľné, alebo kňazské jubileum.
Pri sv. omši boli do noviciátu tiež prijatí dvaja noví kandidáti.

Pokračovanie...
 
Život sv. Jozefa Freinademetza v audioverzii Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 4. september 2015

Kniha sv. Jozef FreinademetzRozprávanie z knihy Pre nich som sa stal Číňanom malo pred časom premiéru v Rádiu Lumen. Rádiové čítanie knihy, ktoré realizoval známy herec Mgr. art. Ján Gallovič, sa stretlo s pozitívnou odozvou poslucháčov tohto Katolíckeho rádia. Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho Slova prichádza s novým vydaním knihy Jakoba Reutera - Pre nich som sa stal Číňanom. Je to už štvrté upravené slovenské vydanie životopisu sv. Jozefa Freinademetza, tirolského misionára pôsobiaceho v Číne. Kniha obsahuje bonus v podobe cd nahrávky, ktorá mala premiéru v Rádii Lumen na jeseň r. 2014.

Sv. Jozef Freinademetz neprestáva priťahovať pozornosť ľudí pre svoju hlbokú ľudskosť a nezdolateľnú túžbu priviesť ľudí k poznaniu Ježiša Krista. Vyhlásený za svätého v r. 2003 pápežom Jánom Pavlom II., sv. Jozef Freinademetz naďalej inšpiruje a dokázateľne pomáha svojim orodovaním v nebi. Kniha a audio cd obsahujú, okrem životopisu svätého misionára, aj novénu a ďalšie modlitby.


Kde nájdete knihu s cd
 
Miništrantský tábor SVD 2015 Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 31. júl 2015

Rázovitá obec Terchová hostila od 20. do 24. júla miništrantský tábor, ktorý organizuje Spoločnosť Božieho Slova. Išlo už o 4. ročník, ktorému predchádzalo stretnutie v Domaniži, Vidinej a Bratislave. Terchová privítala rekordný počet miništrantov z našich farností, ale i farností, kde Spoločnosť konala ľudové misie. Išlo o miništrantov z Bratislavy, Nitry, Terchovej, Cerovej, Valaskej Belej či Pušoviec. Tento rok sa zúčastnili aj miništranti z našich farností z Moravy.dscn4321dscn4330dscn4332dscn4353

 
Leto s misionármi Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 26. júl 2015
 
Misijné prázdniny v Žiline Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 12. júl 2015

Na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline sa od 6. do 11. júla 2015 konal prvý turnus tohtoročných Misijných prázdnin. Už 19. ročník populárneho misijného tábora nesie motto „Sám to nedáš“.  Krásy Žiliny a okolia, otvorenosť Školských sestier, ktoré sú zriaďovateľom gymnázia, privítali okolo 70 účastníkov a 20 animátorov z celého Slovenska. Pripravený bol pestrý a hodnotný program orientovaný na uvedomenie si, že v živote si samy neporadíme. Potrebujeme na to priateľov a Boha. Vzťah s nimi realizujeme v našej misií a v našom povolaní. Toto všetko sa účastníkom snažili priblížiť animátori, ale i vzácni hostia ako misionár P. Kamil Kočan SVD, misionár v Zimbabwe. Tábor navštívili aj naši novokňazi P. Stano Orečný SVD a P. Tomáš Gerboc SVD.  Za celé podujatie zodpovedal P. Martin Madassery SVD. Tábor bol plný aktivít, zábavy, tanca, hier ale taktiež duchovného obsahu. Podľa dojmov účastníkov a animátorov môžeme považovať tento turnus za požehnaný. Ďakujeme Bohu za jeho priazeň a už teraz sa tešíme do Nových Zámkov.

p7060125p7060131p7070166p7070169

 
Kulturní Jaro vo farnosti Malenovice Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 31. máj 2015

Vo farnosti Zlín-Malenovice, kde pôsobí veribsta P. Waldemar Grieger, prebieha 4. Ročník Kulturního jara (26. 4. - 7. 6. 2015). Súčasťou programu je množstvo kultúrnych, společenských, športových a duchovných akcii. Pri koncertoch, recitačných programoch, besedách, zábavných programoch a rôznych stretnutiach sú účastníkom ponúkané zaujímavé možnosti obohatenia ich života. Farnosť navštívli viacerí kňazi, ako například P. Petr Dušička SVD, P. Dr. Zbigniew Czendlik, P. Pavol Kruták SVD, P. Lukáš Jambor, P. Prof. PhDr. Petr Piťha,CSc., P. Martin Štefanec SVD, P. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, P. Petr Bulvas. Pripravili a prezentovali prednášky a kázne na rôzne aktuálne témy. 24. Mája zavítala do Malenovic terchovská muzika. Priniesla v hojnej miere radosť a dobrú náladu ľuďom, ktorí prišli stráviť nedeľné popoludnie na faru, kde skupina vystupovala. Ako poznamenal p. Jozef Matta, malenovický farník, Kulturní jaro má pre farnosť velký duchovný význam. O přednáškách alebo kázech, ktoré v kostole odznejú doma diskutujú a snažia sa myšlienky inšpirované Božím Slovom priniesť do každodenného života.

Pokračovanie...
 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok