logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Deň zasväteného života v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Piatok, 12. február 2016

Viac ako 120 rehoľníčok a rehoľníkov pôsobiacich v Nitrianskej diecéze sa na sviatok Obetovania Pána stretlo v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre na spoločnom stretnutí, na ktoré ich pozval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas svätej omše, ktorej predsedal prítomným Bohu zasväteným pripomenul, že “poslušnosť Jozefa a Márie Pánovmu zákonu, chudoba týchto svätých manželov a panenský stav Ježišovej Matky, ako aj poslušnosť Božieho Syna, ktorý prichádza, aby plnil Božiu vôľu, dáva podnet urobiť z dnešného dňa sviatok tých, ktorí sa oddali službe Pánovi a blížnym v rozličných formách zasväteného života.” V ďalšej časti homílie podčiarkol, že prítomnosť zasvätených v Cirkvi, v našej diecéze, vďaka mnohorakej službe, ktorú  vykonávajú – 26 rehoľných kňazov, 6 rehoľných bratov – nekňazov, 200 rehoľných sestier a 5 noviciek, je potrebná. “Silnejšie a dôležitejšie nie je to, čo ste zanechali, ale čo ste našli a čo dávate Bohu”, povedal nitriansky biskup. Po svätej omši pokračoval Deň zasväteného života v Nitre v aule miestneho Kňazského seminára svätého Gorazda prednáškou pátra Jána Kušníra zo Spoločnosti Božieho slova. Týmto sviatkom sa uzavrel Rok zasväteného života, ktorý začal Svätý Otec František na Prvú adventnú nedeľu v roku 2014.

Pokračovanie...
 
Sv. Jozef Freinademetz - misionár v Číne Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 26. január 2012

Sv. Jozef Freinademetz, SVD a  jeho misijná práca v  v rokoch 1897 – 1908

Video

29. januára si pripomíname sviatok prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova a svätca Jozefa Freinademetza. Jozef Freinademetz spolu s Johanom Anzerom, vstúpili na čínsku pôdu v apríli v roku 1879 ako prví misionári Spoločnosti Božieho Slova. Začiatky ich misijnej práce sú spojené s učením sa čínskej reči pod vedením Kongregácie milánskych misionárov.
Jozef Freinademetz prišiel na čínsku pôdu plný nadšenia a túžby obracať na kresťanstvo. Čím lepšie ovládal čínštinu, tým viac zakusoval chlad odmietania, zvlášť keď za ním hádzali kamene a vykrikovali „cudzí čertov kňaz“,   čo bolo v kontraste s tirolským spôsobom úcty ku kňazom, na ktorý bol zvyknutý. Zrejme to nebolo iba vtedajšou dobou podmienené jeho teologické chápanie, ale aj jeho psychologicky pochopiteľná reakcia, že videl v Číňanoch doslovne satana. Ešte aj po dvojročnom pobyte v Hongkongu sa vyjadril, že Čína je ríšou diabla. Ak odhliadneme od jeho citových vyjadrení, môžeme konštatovať, že musel so sebou veľmi bojovať, aby nezatrpkol a neupadol do beznádeje. Steylský priekopník misií v Južnom Shantungu musel prejsť cestou vnútornej premeny, aby dokázal milovať tých, ku ktorým bol poslaný.

Pokračovanie...
 
Sviatok sv. Arnolda Janssena Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 15. január 2013

sv. Arnold Janssen15. januára slávi Spoločnosť Božieho Slova sviatok Zakladateľa - sv. Arnolda Janssena. Spoločnosť Božieho Slova založil Arnold Janssen v roku 1875 a v súčasnosti má 6100 kňazov a rehoľných bratov, ktorí pôsobia v 73 krajinách sveta. Viac sa môžete dozvedieť v krátkom dokumente o sv. Arnoldovi Janssenovi.

Film o sv. A. Janssenovi

 
Stretnutie rodičov misionárov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 10. január 2016

Prvý ročník vianočno-novoročného stretnutia rodičov misionárov verbistov zo Slovenskej provincie, bol povzbudením pre všetkých zúčastnených. Dňa 9. januára sa na nitrianskej Kalvárii v Misijnom dome Matky Božej stretlo 27 rodičov a rodinných príslušníkov s našimi pátrami a seminaristami. Program začal prezentáciou misijného sekretára P. Jána Kušníra SVD, ktorý podal aktuálne informácie o stave slovenských misionárov v zahraničí. Po ňom nasledoval príhovor P. provinciála Jána Štefanca SVD, ktorý hovoril o práci misionárov na Slovensku a zvláštny dôraz dal na formačný program a pastoráciu univerzitnej mládeže. Puto jednoty umocnilo spoločné slávenie svätej omše. V homílii sa prihovoril slovenský misionár v Japonsku, P. Jakub Rajčáni SVD. Svojím spevom a hudbou obohatili a spríjemnili slávenie liturgie seminaristi SVD. Prekvapením pre rodičov

Celý text, foto a video...
 
Premiéra filmu o utečencoch Slzy a nádej Iraku v Misijnom dome v Nitre Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 7. január 2016

Na sviatok Zjavenia Pána (6. januára) sa konala beseda s fotografom a dokumentaristom Antonom Fričom, ktorý bol v Iraku a prežil určitý čas medzi kresťanmi v tejto krajine. Najviac času strávil s kresťanmi, niekoľko týždňov bol aj u jezídov aj s moslimami. To bolo príležitosťou zmapovať celú utečeneckú komunitu a tak prešiel všetky časti Kurdistanu, oblasti Erbilu, Kirkuk, Sulaymaniyah, Zakho. Anton Frič sa pri svojej návšteve Iraku venoval dokumentovaniu projektov Kirche in not.


beseda_utecenci_1beseda_utecenci_10beseda_utecenci_11beseda_utecenci_12

Pokračovanie...
 
Misionári SVD vo svete v roku 2016 Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 7. január 2016

Pozrite si video prezentáciu našich misionárov v zahraničí:


 
Nový akolyta Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 22. december 2015

V Misijnom sv. Arnolda Janssena v Bratislave, ktorý je formačným domom mladých misionárov, sa v piatok 18.12.2015 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Štefanec, SVD uviedol do služby nového akolytu. Tento rok do tejto služby uviedol Frt. Juraja Petroviča, SVD. Akolytát sa udeľuje zvyčajne v 4. roku formácie resp. v treťom ročníku Teologickej fakulty, pred pastoračným rokom. Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po službe lektora. Mimoriadny značí, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sv. prijímanie priniesť chorým a starým ako aj počas sv. omše, ak je taká pastoračná potreba.

dscn6765dscn6768dscn6775dscn6778

 
Poďakovanie za Misijný jarmok 2015 v Bratislave Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 13. december 2015

Výnos zbierky na Misijný jarmok bol 7862,-Eur. V mene farníkov z farnosti, v ktorej pôsobí páter Ondrej Pešta vyslovujeme úprimné poďakovanie darcom a všetkým Vám, ktorí ste pri tomto jarmoku akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

 Drahí misijní priatelia!

                                      

       Srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem požehnaný adventný čas. Od marca tohto roku pracujem vo farnosti Santa Rosa de Roca, ktorá je zasvätená Sv. Ružene Limskej. Je to pomerne malá farnosť v bolívijskej Amazónii. My verbisti ju máme v opatere od roku 2012. Ja a môj spolubrat Wigner z Ekvádoru sa snažíme pastoračne pôsobiť aj v siedmich priľahlých dedinkách. Našou prioritou je formácia laikov a katechéza. Bežne sa u nás stretávajú birmovanci a prvoprijímajúce deti. Okrem nich by sme chceli rozbehnúť aj iné farské skupiny ako biblický krúžok, mládežnícku skupinku či skupinu rodín. Práve preto potrebujme priestory na stretávanie. Vo farnosti máme iba jediný salón, ktorý naplno využívame. Ideálne by bolo postaviť 2-3 altánky kde by sa mohli stretávať 10-12 členné skupinky. Už vopred vám chcem poďakovať za vašu iniciatívu a podporu. Nech Božie Dieťa na ktorého príchod sa pripravujeme napĺňa vás i vaše rodiny svojím pokojom a radosťou.

V modlitbe spojený Ondrej Pešta SVD

Fotogaléria

20151213_112206dscf9762dscf9767dscf9775

Video 
Adventné trhy v UPeCe Bratislava Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Štvrtok, 17. december 2015

Myšlienka adventných trhov na pôde UPeCe vznikla pred niekoľkými rokmi, keď sa vedenie UPeCe zamýšľalo nad tým, ako zblížiť študentov navzájom a ako pritiahnuť aj ľudí, ktorí nie sú veriaci a bežne nechodia do UPeCe. Myšlienka sa podarila. Dnes na tieto trhy chodia ľudia, ktorí žijú v Mlynskej doline bez ohľadu na to, či sú veriaci alebo nie. Dáva to možnosť rôznym tímom a študentom v nich pôsobiacich, aby prispeli k chodu UPeCe. Na adventné trhy pripravili rôzne špeciality. Napríklad gastro tím varil výbornú kapustnicu, alfa tím pripravil palacinky, iný tím robil zemiakové placky, ďalší vyrábal plnené lokše, zvukári napríklad chystali varené víno a ďalšie tímy sa venovali rôznym ručným prácam: vyrábali hračky, záložky do kníh, nálepky s povzbudivými posolstvami a podobné veci. Zisk z predaja týchto výrobkov býva určený pre Univerzitné pastoračné centrum. Pokiaľ UPeCe potrebovalo prostriedky na rekonštrukciu (okná, podlahy), tak získané prostriedky smerovali tam. V súčasnosti, keď je rekonštrukcia hotová, UPeCe sa delí s tými, ktorí sú núdznejší, a preto myšlienka trhov prekračuje rámec domáceho prostredia. Pomoc smeruje misiám, konkrétne do Bolívie, kde pôsobí páter Ondrej Pešta SVD. Rozmer delenia sa, pomoci, vzájomných stretnutí je pri adventných trhoch v UPeCe veľmi výrazný. Hudobníci a spevácke zbory pripravili rôzne hudobné pásma, ktorými vypĺňali celý čas príjemnou živou hudbou, akou boli duchovné piesne, vianočné koledy a mnoho iných krásnych piesní zo slovenskej populárnej hudby. Kňazi a bývalí študenti, ktorí sú už preč z UPeCe a pôsobia alebo sú zamestnaní v rôznych oblastiach, prichádzali vypomáhať na adventné trhy a pripravovali cigánsku pečienku, ktorá bola veľkým „hitom“, pretože podľa hodnotenia viacerých návštevníkov chutila lepšie ako kdekoľvek inde.

upece-adv-trhy_1upece-adv-trhy_10upece-adv-trhy_11upece-adv-trhy_2

 
Páter Ján Kušnír v Bratislave Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 13. december 2015

Víkend od 11. do 13. 12. 2015 bol V Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave, víkendom slávností. 12.12. si pripomíname Pannu Máriu Guadalupskú, a keďže v misijnom dome jej preukazujeme od jeho založenia veľkú úctu, aj tento rok prišiel s nami osláviť tento deň Páter Ján Kušnír, SVD, ktorý je jej veľký ctiteľ. Svätou omšou a sprievodom k jej soche, v záhrade domu, sme sa modlili, a tak sme jej zasvätili naše rodiny a životy. Na druhý deň 13.12. sa konal 13. ročník Misijného jarmoku. Páter celebroval slávnostnú svätú omšu, a taktiež nás povzbudil svojou účasťou na jarmoku. 

20151213_100025dscn1934dscn1941dscn1972

 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok