logo

na cestách
s evanjeliom

Kde sme


feed-image Odoberať články
cez RSS 2.0
Verbisti ďakovali za 75 rokov provincie SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 28. marec 2017

Verbisti si pripomenuli a oslávili 75 rokov vzniku slovenskej provincie SVD na Slovensku. 27. marca sa v Nitre konalo pri tejto príležitosti provinciálne zhromaždenie, v ktorého úvode sa prihovoril provinciál P. Pavol Kruták SVD. Poukázal na pozitívne aspekty rehoľného života žitého v bratskej komunite, čo má potom aj priaznivý dopad na pastoračnú službu, ktorú misionári konajú v mnohých oblastiach.

Stručná história provincie

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, okrem iného v kázni uviedol aj údaje o SVD na Slovensku. 18. augusta 1923 sa datuje príchod na Slovensko – do Močenku – misionárov SVD, s perspektívou  ďalšieho pôsobenia.  Oficiálny príchod misijnej spoločnosti, sa však  uvádza na 2. septembra 1925, keď nitriansky biskup dr. Karol Kmeťko,

Pokračovanie...
 
Páter Igor Kráľ SVD na "osmičke" u jezuitov Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Streda, 29. marec 2017

Páter Igor Kráľ SVD bol hosťom v kostole u jezuitov v Bratislave, kde predniesol kázeň (20. marca) „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“. Kázeň je súčasťou cyklu tradičných pôstnych „osmičiek“. Po sv. omši nasledovalo už tradičné agapé v priestoroch jezuitskej jedálne.


Vypočujte si kázeň pátra Igora: 

Audio záznam kázne:
 
Nový film o misiách v Rumunsku Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 4. december 2016

28. novembra prezentoval P. Martin Štefanec SVD v UPeCe Bratislava svoj film o misiách medzi rumunskými Slovákmi. Obsah misijného večera tvorila prezentácia filmu a diskusia s ľuďmi z UPeCe, ktorí boli v lete na misiách v Rumunsku. Podelili sa takto o svoje zážitky, ale i poukázali na možnosť ako sa podeliť so svojou vierou a urobiť niečo pre druhých, napríklad pre Slovákov v Rumunsku. 


 
Pohreb pátra Bošmanského Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 4. december 2016

bosmansky_00001bosmansky_00002bosmansky_00003bosmansky_00004

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 27. novembra 2016 nášho spolubrata, kňaza-misionára pátra Karola Bošmanského SVD. Zádušná svätá omša sa slávila 1. decembra 2016 o 13:00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Celebroval ju Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Sv. omše a pohrebu sa zúčastnili mnohí spolubratia veribisti, rodáci a rodina pátra Bošmanského, ktorí pricestovali z Častej. Biskup Judák vo svojej homílii hovoril o kresťanskej nádeji, ktorú majú všetci pokrstení. „Na pohrebe kňaza je okrem nádeje potrebné hlavne jedno:

Pokračovanie...
 
Zomrel páter Karol Bošmanský SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Pondelok, 28. november 2016

Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 27. novembra 2016

nášho spolubrata, kňaza-misionára

P.  KAROLA BOŠMANSKÉHO SVD

Narodil  sa 22.07.1927 v Častej; prvé rehoľné sľuby zložil 28.8.1948 v Nitre, po likvidácii kláštorov bol v PTP. Neskôr vyštudoval medicínu na LF Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení pracoval ako lekár – reumatológ v Piešťanoch. Po roku 1990 prednášal pastorálnu medicínu. Večné sľuby zložil 08.01.1993 v Terchovej; vysvätený za kňaza dňa 23.06.1990 v Krížovej Vsi. Posledný rok prežil v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.


Zádušná svätá omša bude štvrtok 1. decembra 2016 o 13:00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne

svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre. 
Duchovná obnova Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Utorok, 22. november 2016

Obnova Pozývame ťa na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 30 rokov, určenú pre tých, ktorí chcú stráviť čas s Pánom a prehĺbiť svoj život viery a dôvery v Božie prisľúbenia.

„Pán je môj pastier" (Ž 23), je téma, ktorú pre vás pripravili verbisti: P. Igor Kráľ a P. Milan Toman.

Miesto a čas obnovy: 9.-11. december 2016, Misijný dom Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.

So sebou si prines Sväté písmo, dobrý elán a zbaľ aj spacák. Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný. Ak chceš, pozvi na stretnutie aj kamaráta. O ostatné sa postará Pán.

Svoju účasť môžeš nahlásiť na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povoľte JavaScript vo Vašom prehliadači.

PS. Počas obnovy bude pri kostole Misijného domu akcia Misijného jarmoku, na ktorej môžeš zakúsiť „chuť" misií v podobe exotických jedál, nakúpiť vianočné darčeky, zažiť skvelú atmosféru a podporiť misie na Filipínach. 

Tešíme sa na vás a žehnáme vám

Pátri Igor a Milan

 
Traja noví diakoni SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

V sobotu 15. októbra sa konala v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena slávnosť diakonskej vysviacky. Svätenie prijali traja verbisti: Gorazd Kohút z Močenka, Michal Vrták z Nedožier-Brezian a Robin Joseph z Indie. Svätiteľom bol tiež verbista, biskup Ladislav Nemet, ktorý spravuje diecézu Zrenjanin v Srbsku. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo rodinných príslušníkov a rodákov našich diakonov. Teraz sa môžu plnšie venovať službe hlásania Božieho Slova a pripravovať sa na kňazskú vysviacku, ktorá by mala byť v júni 2017. 

F O T O
 
Bývalý šéfredaktor Hlasov P. Jankeje SVD sa už teší vo večnosti Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

Zádušná svätá omša sa slávila za pátra Janjekeho  11. októbra 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii a po jej skončení bol páter Jankeje pochovaný na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

 

Vernosť v službe

P. provinciál Pavol Kruták SVD vyzdvihol v kázni veľkú trpezlivosť pátra Jankejeho, keď pred desiatimi rokmi úplne stratil sluch. I napriek tomu počul stále Boží hlas a neuzatvoril sa do seba, ale zúčastňoval sa v kaplnke všetkých modlitieb, duchovných cvičení, prednášok. Vedel byť veľmi trpezlivý vo svojej chorobe a pritom príjemne a s úsmevom sa tešil zo spoločenstva bratov. P. provinciál poukázal na to, že P. Jankeje dostal od Boha rôzne talenty, ktoré zveľadil a rozvinul. Je preto vzorom a povzbudením nám všetkým, že vedel prijať tie úlohy, kde bol potrebný a kde si to situácia vyžadovala. Bol lekárom, zaiste odborníkom, ktorý mnohým poslúžil. Neskôr, keď prišiel do pastorácie, bolo vidieť, že chce „dohnať“ zameškané. Pomáhal kňazom všade naokolo. Prišiel rok 1989. Bolo to 28. decembra, keď sa spolubratia stretli na sviatok Neviniatok na fare vo Svätoplukove. Tam bolo vidieť, že začína nová situácia a nové úlohy. Prvá vec, ktorá ležala na srdci vtedajšiemu provinciálovi P. Vincentovi Babínovi, bolo vydávanie časopisu Hlasy z domova a misií. „Treba začať vydávať Hlasy“, povedal páter Babín, „Ľudovít, budeš to robiť ty. Ty máš doktorát.“ Samozrejme, ten doktorát bol z niečoho iného, bol z medicíny. Ale páter Jankeje prikývol. Prijal túto službu. V počiatkoch to bola práca „na kolene“. K dispozícii mal jednoduchý písací stroj, pero, papier. Po dvoch mesiacoch sa objavilo prvé číslo časopisu. Pustil sa s chuťou do práce. Postupom času každé číslo bolo lepšie a krajšie. A tejto práci sa naplno venoval okrem pastoračnej práce 15 rokov. Nepovedal, že on má iné vzdelanie alebo inú prácu. Videl, že je to potrebné a on sa do toho naplno vložil. Robil to rád a veľmi dobre.

Pokračovanie...
 
Letná misia v Česku - farnosť Mimoň Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 16. október 2016

V misijnom tíme Univerzitného pastoračného centra v Bratislave bola tento rok nová výzva, a to prvé misie v Česku. Išlo sa do Stráži pod Ralskem, čo je mesto s počtom obyvateľom okolo 4000. Mesto je umiestnené severne od Prahy. V tejto časti Čiech pôsobia aj dvaja pátri verbisti. Sú to P. Václav Horniak SVD a P. Richard Cenker SVD.  Bývajú na fare v meste Mimoň. V tejto oblasti žili kedysi Nemci, ktorí tu zanechali množstvo kostolov, no s ich odchodom odišlo v značnej miere aj  kresťanstvo.  Preto to majú pátri verbisti veľmi náročné.

Na misiách sme sa zúčastnili štyria. Avšak druhý týždeň nám pomáhala jedna milá Češka z Mimoňu. Bývali sme na fare v Stráži pod Ralskem, blízko kostola svatého Zikmunda. Prvý týždeň bol dosť náročný, lebo tam nebolo veľa veriacich ľudí. Do kostola okrem nás zvyčajne neprišlo viacej ľudí, ako sa dá spočítať na jednej ruke. No aj napriek tomu nám pátri verbisti slúžili denne svätú omšu. Božia prozreteľnosť spôsobila, že liturgické čítania boli práve o misiách, o vysielaní učeníkov a pod. Takto nás Duch Svätý povzbudzoval a vyučoval. No na prvé detské stretnutie prišlo iba päť detí.

Celý článok + FOTO
 
Zomrel páter Ľudovít Jankeje SVD Print option in slimbox / lytebox? (info) Pošlite priateľovi e-mail s odkazom na tento článok
Nedeľa, 9. október 2016


Pán života a smrti povolal z pozemskej púte dňa 8. októbra 2016

nášho spolubrata, kňaza-misionára P. ĽUDOVÍTA JANKEJEHO SVD

Narodil sa 14. 12.1924 v Chynoranoch; večné rehoľné sľuby zložil 15.8. 1969 v Blönried v Nemecku; vysvätený za kňaza dňa 3. 9. 1969 v Rottenburgu; po likvidácii kláštorov bol do roku 1953 v PTP. Neskôr vyštudoval LF na Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení pracoval ako zubný lekár v Pov. Bystrici a Topoľčanoch. V júli 1985 dostal štátny súhlas a nastúpil za kaplána do Močenku. V rokoch 1986 - 1996 bol správcom farnosti Uhrovec. Od roku 1990 bol redaktorom časopisu Hlasy z domova a misií až do roku 2005. V roku 1996 prišiel do Misijného domu v Nitre na Kalvárii, kde žil až do svojej smrti.

Zádušná svätá omša bude utorok 11. októbra 2016 o 13:00 hod.

v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Po skončení svätej omše budú pohrebné obrady na cintoríne

svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Nech žije svätý trojjediný Boh v ľudských srdciach! 
« ZačiatokPredchádzajúce1234567ĎalšieKoniec »Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok